این که بدانی هر راه‌حلی برای چه مسئله‌ای به وجود آمده، مهم است.
این که بتوانی این راه‌حل‌ها را بشناسی و به‌کاربگیری، مهم است.
این که بتوانی راه‌حل خلاقی برای مسئله‌های آشنا و ناآشنا داشته باشی، مهم است.

ما همه‌ی این‌ها را در آب و آینه زندگی می‌کنیم. گاهی آن‌قدر سرگرم بازی با راه‌حل‌ها می‌شویم که یادمان می‌رود به خاطرسپردن برخی مفاهیم هم همان‌اندازه مهم است. اگر ما سرعت دسترسی خوبی به اطلاعات نداشته باشیم، سرعت‌مان در همه فرایند‌های دیگر هم به همان نسبت پایین خواهد آمد.

در «هماورد هجی و ریشه‌یابی» و «هماورد محاسبات عددی» می‌خواهیم بر روی سرعت فراخوانی ذهنی خودمان کار کنیم. این‌طوری حتما سال آینده، در درس ریاضی و فارسی، بازی با راه‌حل‌ها بیش‌تر به کام‌مان مزه خواهد کرد.

هماورد هجی و ریشه‌یابی: یک‌شنبه از ساعت 9:00 تا 9:45
هماورد محاسبات عددی: دوشنبه از ساعت 9:00 تا 9:45

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *