مشی‌ما

در آب و آینه، ما و دوستان‌مان، با هم زندگی می‌کنیم؛

 

با ما همراه شوید تا راه‌های آینده را خود بسازیم.

ارتباط با ما

در ساعات اداری از طریق شماره تماس مدرسه و در سایر اوقات از طریق دایرکت اینستاگرام با شما در ارتباط هستیم.

برای پیوستن فرزندتان به آب و آینه

01.

فرم پیش‌ ثبت‌نام

در قدم اول، لطفا اطلاعات مورد نیاز را از طریق فرم پیش‌ثبت نام، برایمان ارسال کنید.

02.

تنظیم جلسه عمومی

پس از دریافت فرم با شما تماس می‌گیریم و اولین جلسه معارفه را برایتان برگزار می‌کنیم.

03.

مشاوره و ثبت‌نام

پس از جلسه عمومی، بازدید از امکانات مدرسه، در صورت نیاز شما، جلسه مشاوره خصوصی برگزار شده و در صورت موافقت، تشریفات ثبت نام انجام خواهد شد.

آماده اید؟ فرزندتان را به دنیا خلاقیت بسپارید؟

در آب و آینه ما کودکان را باور داریم و فرصت کشف و تجربه را به کودک می‌دهیم، و فرصت آشنایی و گفتگو را فراهم می‌کنیم.

خانهسوالات تماسارتباط با ما