0%

عنصر «تفکّر و تعقّل»، اولین و محوری‌ترین عنصر از عناصر پنج‌گانه الگوی هدف‌گذاری برنامه درسی ملّی ذیل تحوّل بنیادین وزارت آموزش و پرورش کشور است که در تدوین اهداف در سطوح مختلف راهنمای اصلی عمل برنامه‌ریزان و مجریان قرار می‌گیرد. (۱)

تفکّر و تعقّل قابلیتی در نوع بشر است که به وسیله آن می‌تواند:

  • در مقام شناخت برخی از واقعیت‌های هستی، با روش استدلال و برهان، آن‌ها را به صورت یقینی درک کند، و صادق را از کاذب تشخیص دهد،
  • در مقام تبیین علّی یا پیش‌بینی وقایع مشاهده‌پذیر، نظریه‌های ظنّی معتبر ارایه کند،
    در مقام مداخله و مهار واقعیت‌های طبیعی و اجتماعی، ابزارها و برنامه‌ها و روش‌های مناسبی را ابداع نماید. (۲)

منبع ۱: الگوی هدف‌گذاری و اهداف کلی کتاب برنامه درسی ملّی
منبع ۲: بند ۹ از مبانی انسان‌شناختی کتاب مبانی نظری تحوّل بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.