0%

تیم راهبری و مدیریت


راضیه پروین مشاور خانواده

متولد ۱۳۳۲، معلم بازنشسته تربیت دینی و هنر آموزش و پرورش و همسر زنده یاد پروفسور محمدحسین سلیمی نمین

آمنه سلیمی نمین معاون آموزشی

متولد ۱۳۶۲، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ادیان و مذاهب (گفتگوی اسلام و مسیحیت) از دانشگاه سن ژوزف لبنان

سارا سلیمی نمین مدیر مدرسه و مرکز نوآوری

متولد ۱۳۵۳، دانش آموخته مقطع دکترای مهندسی مکانیک-صنایع (علوم شناختی و بازی جدی) از دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا

فاطمه پارساپور معاون مرکز نوآوری

متولد ۱۳۶۰، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی (توسعه کسب و کار جدید) از دانشگاه تهران