0%

مدرسه و مرکز نوآوری آب و آینه برگزار می​ کند

دوره​ های بدو خدمت

دوره​ های ضمن خدمت

دورهمی​ هایی برای انتقال دانش و تجربه

 

برای معلمان و مربیان و فعالان حوزه آموزش

والدین علاقمند به مشارکت در فرآیند یاددهی – یادگیری

 

زیر نظر موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی

با ارائه گواهینامه معتبر

در حالی که جهان با معیارهای عصر‌های اطلاعاتی و مولکولی اداره می‌شود، کشور عزیزمان ایران، همچنان بر اساس معیارهای عصر صنعتی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت می‌شود. مدرسه آب و آینه را می‌توان به تحقیق، اولین مدرسه پایلوت سند نظام خلاقیت و نوآوری وزارت آموزش و پرورش (تنظیم شده و ارایه شده به شورایعالی آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۷ مزین به نام نوآوری و شکوفایی) دانست. مدرسه‌ای که از یک‌سو بر تربیت انسان نوآور اسلامی ـ ایرانی متناسب با نیازهای عصر اطلاعاتی تمرکز دارد و از سوی دیگر ساختار آن بر نوآوری باز بنا گذاشته شده است تا از حداکثر توان کشور در پاسخگویی به نیازهای علمی یک مدرسه متناسب با عصرهای اطلاعاتی و مولکولی بهره‌برداری شود.

مرکز نوآوری آب و آینه با مأموریت تخصصی توسعه کسب و کارهای فناوری آموزشی، پشتیبان نوآوری باز مدرسه آب و آینه در راستای تحقق مدرسه با قابلیت پرورش انسان نوآور اسلامی ـ ایرانی است. این مرکز در جذب و پرورش ایده‌های کسب و کارهای ادتک، بر ارتباط آن با اسناد تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش از یک سو و امکان ارتباط آن با ساختار مدرسه از سوی دیگر تأکید دارد. مرکز نوآوری، در تلاش است زمینه فراگیر شدن تغییرات در مدارس پیشرو در راستای اسناد تحولی کشور و نیازهای عصر اطلاعاتی و ارتباطی را در کلیه مدارس کشور فراهم آورد.

یا از طریق لینک زیر ثبت نام کنید:

زمان باقیمانده تا فعال شدن لینک ثبت نام: