0%

ساحت تربيت اعتقادی، عبادی و اخلاقي

ساحت‌های تربیت زیر ساحت‌های شش‌گانه تربیت از منظر سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران هستند:

  1. «اعتقادی، عبادی و اخلاقی»،
  2. «اجتماعی و سیاسی»،
  3. «زیستی و بدنی»،
  4. «زیبایی شناختی و هنری»،
  5. «اقتصادی و حرفه‌ای» و
  6. «علمی و فناوری»

در این بین ساحت تربیت «اعتقادی، عبادی و اخلاقی» دارای نقشی محوری است و بر سایر ساحت‌ها اولویت دارد.

این ساحت، بخشي از جريان تربيت رسمي و عمومي کشور بوده، و ناظر به رشد و تقويت مرتبة قابل قبولي از جنبة ديني و اخلاقي در وجود دانش‌آموزان است. لذا دامنه ساحت تربيت «اعتقادی، عبادی واخلاقی»،

خلقت‌شناسی، خلق‌شناسی، خودشناسي و خداشناسی، و همچنین معرفت نسبت به معاد، نبوت و پذيرش ولايت رهبران دينی (پيامبر(ص) و ائمة معصومين(ع)) و پيروی از ايشان را در بر می‌گیرد.
چنین تربيتي که چهارچوب بنيادي و اصول آن بر اساس دين و آموزه‌هاي ديني است، بر همة ابعاد وجود انسانی بر اساس مباني ديني تأثیر می‌گذارد.

در نگاه دینی، جهان غایت‌مند آفریده شده، و همه چیز و همه کس باید به سوی کمال غایی خویش در حرکت باشد. کمالِ آدمی معرفت به حقیقت خویش و سایر امور است که همه جلوه‌هایی از حق تعالی هستند. از این رو، این تربیت میزانی برای تمیز واقعیت از حقیقت، و ابزاری برای تلاش جهت انطباق این دو بر هم (العدل وضع کل شیء موضعه) در اختیار فرد قرار می‌دهد.

دين‌داري و دين‌ورزي نیز در همین راستا، تعریف می‌شوند: راهی برای تسهیل مسیر!

با چنین تربیتی، دانش‌آموز هر پدیدۀ مادی را بازشناسی و غایت وجودی آن را بازتعریف می‌کند، مسائل احتمالی موجود در مسیر به کمال رسیدن این پدیده را کشف کرده و با تلاش برای حل آن، در جهت به کمال رساندن آن گام بر می‌دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.